วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของศราวุฒิ1.นายศราวุฒิ  ณีคง ม.5/5 เลขที่ 9 
2.แผนการเรียน วิทย์-คณิต
3.แนวทางการศีกษา คณะวิศวะ
4.การนำมาประยุกต์ใช้ การเอาไปใช้ช่วยหารายได้หรือเอาไปเรียนต่อก็ได้
5.คติประจำจำ ถึงจะโง่แต่ ก็จะเรียนให้จบ